ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 3/2561

        ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมรังสิต โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการจัดทำหลักสูตรอบรม การจัดทำบัญชีที่เหมาะสม และ การจัดทำแผนธุรกิจ สำหรับวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • DSC_3535.jpg
  • DSC_3556.jpg
  • DSC_3545.jpg
  • DSC_3546.jpg
  • DSC_3558.jpg
  • DSC_3582.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 07/08/2018