วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 48380337_612741925827672_1777923607922475008_o.jpg
 • 48389031_612742009160997_1935590637587922944_o.jpg
 • 48392497_612741009161097_8253811804329738240_o.jpg
 • 48393674_612741235827741_1874947992880939008_o.jpg
 • 48396603_612740865827778_4463208870155649024_o.jpg
 • 48404893_612741109161087_2444483621520670720_o.jpg
 • 48407124_612741242494407_6592464114310709248_o.jpg
 • 48417953_612742015827663_4628318708777877504_o.jpg
 • 48419350_612741015827763_4656153335261298688_o.jpg
 • 48420578_612740912494440_809120835829760000_o.jpg
 • 48422306_612741382494393_8836122903385735168_o.jpg
 • 49017708_612741692494362_6230507094060040192_o.jpg
 • 49023092_612740855827779_2213221240611536896_o.jpg
 • 49032971_612741082494423_4232338615465672704_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2018