เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย เพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯและประธานการประชุม โดยมีคณะผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 204 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย เพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย เพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯและประธานการประชุม โดยมีคณะผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 204 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

  • 82243157_1420594654785159_3493059664470343680_o.jpg
  • 82565631_1420594571451834_5646246191520808960_o.jpg
  • 82893958_1420594691451822_6248494344081244160_o.jpg
  • 83102213_1420594474785177_2896635015116881920_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020