วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานใต้ร่วมกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธ รัอยเอ็ด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในเขตภาคอีสาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานใต้ร่วมกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธ รัอยเอ็ด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในเขตภาคอีสาน โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้บรรยายสรุปผลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

  • 70980121_781491392286057_3026704418889269248_o.jpg
  • 71218189_781491335619396_3320717036497141760_o.jpg
  • 71299782_781490182286178_7982898929589026816_o.jpg
  • 71348470_781491322286064_6992740257250672640_o.jpg
  • 71554319_781490085619521_6498918017206845440_o.jpg
  • 72408164_781490138952849_1548557807261843456_o.jpg
  • 72551742_781489932286203_1017131651072786432_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019