นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

19 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์  ประไพตระกูล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

  • 25600719_๑๗๐๗๑๙_0003.jpg
  • 25600719_๑๗๐๗๑๙_0007.jpg
  • 25600719_๑๗๐๗๑๙_0008.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/07/2017