นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะที่ 3.4 ครั้งที่1/2563(แผนการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน)โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องการเชื่อมโยงสอดประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนการผลิตภาคเกษตรของประเทศโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไ

  • 51765949_644762109292320_837051162774470656_o.jpg
  • 51797907_644761959292335_4771909653145583616_o.jpg
  • 51818479_644761719292359_738791622531088384_o.jpg
  • 51848100_644762202625644_5701902611125370880_o.jpg
  • 52065926_644762285958969_2040907595077648384_o.jpg
  • 52153172_644762425958955_1623383219959234560_o.jpg
  • 52366910_644761442625720_722545530776846336_o (1).jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019