วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองผานโจว สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย - จีน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองผานโจว สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย - จีน

  • 68267860_1277712762406683_4406994873601753088_n.jpg
  • 68409443_1277712755740017_7411515021903003648_n.jpg
  • 68686275_1277712785740014_5201624708818141184_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019