วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรในแต่ละมิติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรในแต่ละมิติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 78680406_1369863386508155_3862821233003331584_n.jpg
  • 79331340_1369863343174826_1925844734023041024_n.jpg
  • 79458356_1369861463175014_4014677365190819840_n.jpg
  • 79781716_1369861483175012_1374751097951879168_n.jpg
  • 79959981_1369861476508346_5611416523601084416_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/12/2019