นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร

17 พฤษภาคม 2560
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 73 คน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 • DSC_6261.JPG
 • DSC_6262.JPG
 • DSC_6264.JPG
 • DSC_6231.JPG
 • DSC_6233.JPG
 • DSC_6235.JPG
 • DSC_6244.JPG
 • DSC_6245.JPG
 • DSC_6251.JPG
 • DSC_6252.JPG
 • DSC_6273.JPG
 • DSC_6280.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/05/2017

 X