วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและแสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนวัดพราหมณี ในโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปช่วยให้ความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและแสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนวัดพราหมณี ในโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปช่วยให้ความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก

  • 78706456_838871133214749_1266336610048278528_n.jpg
  • 79148287_838563859912143_2651958734082801664_o.jpg
  • 79246474_838564353245427_1361914136488837120_o.jpg
  • 79290458_838563706578825_5548827391125618688_o.jpg
  • 79315611_838563679912161_1887705810981617664_o.jpg
  • 79469764_838563989912130_824657910087811072_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/12/2019