วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 จังหวัดภาคกลาง) ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 จังหวัดภาคกลาง) ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

  • 68916231_1283209278523698_4132445690569687040_n.jpg
  • 69246209_1283209305190362_2276818925897383936_n.jpg
  • 69406869_1283209248523701_3319887463563919360_n.jpg
  • 69457441_1283209345190358_7559584474699137024_n.jpg
  • 69458016_1283209435190349_6295002483345326080_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019