นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน\"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ\" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กราบบังคมทูลบรรยายสรุป เรื่อง"ส่งเสริม สืบสาน ปณิธานฟาร์มตัวอย่าง พัฒนาเกษตรไทย อย่างยั่งยืน" ณ จุดแสดงนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดำเนินการในลักษณะแปลงใหญ่ผึ้งโพรงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ในพื้นที่ 4 อำเภอ 23 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอบางกล่ำ เกษตรกรจำนวน 807 ราย มีรังผึ้งจำนวน 8,231 รัง สร้างรายได้สู่ชุม 8,647,519 บาท/ปี ภายในงานยังมีกิจกรรมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง และสาธิตฝึกปฏิบัติการทำโลชั่นบำรุงผิว ลิปสติกจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง บนเวทีกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโครงการดังกล่าวมีการขยายผลกิจกรรมสู่เกษตรกรและชุมชนข้างเคียงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มและถ่ายทอดความรู้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

  • 67769560_1274718832706076_9050232597958885376_n.jpg
  • 67796091_1274718802706079_5185234344817459200_n.jpg
  • 67933494_1274718926039400_6986954816043876352_n.jpg
  • 67937587_1274718886039404_4693281034022682624_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019