วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ต้อนรับนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงราย ณ บูทนิทรรศการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย บริเวณสนามหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมด้วย

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ต้อนรับนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงราย ณ บูทนิทรรศการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย บริเวณสนามหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมด้วย

  • 54198845_1171582149686412_2263540416026509312_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019