เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ทั้ง 6 แหล่ง

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/06/2020