ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร

เกษตรฯ หารือขับเคลื่อนเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า-หยุดสินค้าเกษตรล้นตลาด

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตเกษตรภายในประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมองหาแนวทางกระจายสินค้าสู่ตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น

  • 62228898_1229461717231788_4395895514172751872_n.jpg
  • 62231647_1229461687231791_6107102315594907648_n.jpg
  • 62341278_1229461643898462_7112083087575482368_n.jpg
  • 62359439_1229461557231804_1080934605730611200_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019