วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านแอปพลิเคชั่นดาวเทียมสำหรับวางแผนการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในด้านข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วประเทศจากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดททุกปี และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านแอปพลิเคชั่นดาวเทียมสำหรับวางแผนการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในด้านข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วประเทศจากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดททุกปี และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป

  • 71929101_1321038874740738_2276579399866253312_n.jpg
  • 72125218_1321038901407402_6588150425252265984_n.jpg
  • 72282044_1321038974740728_2644688866279161856_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019