นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผอ.สสก. 4 จ.ขอนแก่น และเกษตรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจสถานที่โครงการก่อสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

3 เมษายน 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผอ.สสก. 4 จ.ขอนแก่น และเกษตรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจสถานที่โครงการก่อสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0002.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0003.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0006.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0014.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0015.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0016.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0017.jpg
  • โรงเรียน ตชด. นครพนม_๑๘๐๔๐๔_0019.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/04/2018