วันที่ 3 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร มีบริการจากระบบ bid data คือ แอพพลิเคชั่น Farmbook และ แอพพลิเคชั่น Agri Map

  • 69324754_1291168054394487_2656625989144018944_n.jpg
  • 69453855_1291168197727806_6437943401592651776_n.jpg
  • 69825061_1291168174394475_3499535856677421056_n.jpg
  • 70003693_1291168084394484_3746102567566835712_n.jpg
  • 70322249_1291168114394481_606053527944429568_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/09/2019