นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานหารือร่วม สพท. เรื่อง เร่งรัดงานของกองและมอบนโยบาย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานหารือร่วม สพท. เรื่อง เร่งรัดงานของกองและมอบนโยบาย ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ห้องประชุม5 ชั้น 5 

ภาพ/ข่าว:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

 • DSC_0105.jpg
 • DSC_0107.jpg
 • DSC_0123.jpg
 • DSC_0096.jpg
 • DSC_0100.jpg
 • DSC_0111.jpg
 • DSC_0115.jpg
 • DSC_0116.jpg
 • DSC_0118.jpg
 • DSC_0127.jpg
 • DSC_0128.jpg
 • DSC_0129.jpg
 • DSC_0131.jpg
 • DSC_0135.jpg
 • DSC_0137.jpg
 • DSC_0138.jpg
 • DSC_0146.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 31/05/2018