นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตร ในโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้ยางพารา บ้านเขาหัวช้าง ชุมชนตำบลควนทอง1 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขาหัวช้าง ม.10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

          เวลา 11.00 น. นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตร ในพื้นที่ โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ จุดเลี้ยง หมู่ที่15 ชุมชนที่ 5 ต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ไร่สวนผสม ต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         เวลา 14.00 น. นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตร ในพื้นที่ โครงการผลิตปุ๋ยหมัก ชุมชนที่ 14 ต.หัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ลานผลิตปุ๋ยหมัก  หมู่บ้านดอนรัก ต.หัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • IMG_0656.JPG
 • IMG_0668.JPG
 • IMG_0670.JPG
 • IMG_0682.JPG
 • IMG_0685.JPG
 • IMG_0727.JPG
 • IMG_0813.JPG
 • IMG_0819.JPG
 • IMG_0825.JPG
 • IMG_0803.JPG
 • IMG_0870.JPG
 • IMG_0891.JPG
 • IMG_0924.JPG
 • IMG_0940.JPG
 • IMG_1033.JPG
 • IMG_1066.JPG
 • IMG_1072.JPG
 • IMG_1077.JPG
 • IMG_1083.JPG
 • IMG_1095.JPG
 • IMG_1118.JPG
 • IMG_1129.JPG
 • IMG_1146.JPG
 • IMG_1057.JPG
 • IMG_1087.JPG
 • IMG_1134.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/07/2017