วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

  • 77208849_830465207388675_3056537519425323008_o.jpg
  • 78107711_830465104055352_3446153446162432000_o.jpg
  • 78127034_830465167388679_7298840493377454080_o.jpg
  • 78483210_830465500721979_8291873439434670080_o.jpg
  • 78568086_830465127388683_7618260685809516544_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019