วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จากนั้นในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

  • 67617779_1271392546372038_2430580567570382848_n.jpg
  • 67632224_1271393069705319_8592419432444198912_n.jpg
  • 67764162_1271392629705363_5144191968049364992_n.jpg
  • 67965117_1271392583038701_5131088186038026240_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019