วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก-ไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก-ไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

  • 81570491_862440280857834_7945562912028884992_o.jpg
  • 81775735_862440414191154_2208204340852686848_o.jpg
  • 82131879_862440504191145_3211057403214692352_o.jpg
  • 82154092_862440607524468_8447835246824521728_o.jpg
  • 82297099_862440154191180_1510103023735537664_o.jpg
  • 82472748_862440230857839_326440415261622272_o.jpg
  • 82623029_862441094191086_4085312972866453504_o.jpg
  • 82642837_862440374191158_8506151522495627264_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020