นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นการจัดงาน"งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นการจัดงาน"งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • IMG_0010.JPG
  • IMG_0013.JPG
  • IMG_0053.JPG
  • IMG_0019.JPG
  • IMG_0071.JPG
  • IMG_0074.JPG
  • IMG_0076.JPG
  • IMG_9960.JPG
  • IMG_9961.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/08/2017