ว่าที่ ร.ต. ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร) จังหวัดลำปาง สำหรับตลาดเกษตรกรของจ.ลำปาง มีสโลแกน เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการแบบเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ได้เรียนรู้การทำงานจริง

เปิดตลาดเกษตรกรลำปาง พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสินค้าเกษตรสำคัญ

ว่าที่ ร.ต. ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร) จังหวัดลำปาง สำหรับตลาดเกษตรกรของจ.ลำปาง มีสโลแกน เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการแบบเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ได้เรียนรู้การทำงานจริง เพราะตลาดจะเปิดโอกาสเฉพาะเกษตรกรตัวจริง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

สำหรับตลาดเกษตรกร ขายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งผัก ผลไม้ปลอดภัย พื้นบ้าน ขนมแปรรูป สินค้าสุขภาพ เห็ดถังเช่า เมล็ดผักหวานป่า

พร้อมบริการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตลาดเกษตรกรลำปาง ตั้งอยู่ที่ แยกเฮือนสายคำ ถ.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยเปิดเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 6 โมง - บ่าย 2

  • 62468295_1243286659182627_733324678919094272_n.jpg
  • 65217296_1243286719182621_3131505082655309824_n.jpg
  • 65427642_1243286809182612_6337682883330703360_n.jpg
  • 65605526_1243286625849297_8505547950741520384_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019