นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้เป็นร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานพันธมิตรและเกษตรกรจิตอาสา รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ และพัฒนาคลองสามวา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เกษตรฯ รวมพลจิตอาสา ขุดลอกคลอง แนะแปรรูปผักตบชวาให้เกิดประโยชน์-สร้างรายได้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้เป็นร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานพันธมิตรและเกษตรกรจิตอาสา รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ และพัฒนาคลองสามวา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา และสาธิตการจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา พร้อมนำผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่ม อาทิ กระเป๋าลวดลายต่างๆ ตะกร้าใส่ของ ที่ใส่กระดาษทิชชู มาแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเกษตรกรจิตอาสาที่มาร่วมงาน ประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผักตบชวา เนื่องจากมีความสวยงาม ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรกรและชุมชนไปพร้อมกัน

  • 72709228_1346023478908944_3575309014038216704_o.jpg
  • 73240675_1346022802242345_4066954375677870080_o.jpg
  • 73261869_1346023928908899_3286128823048863744_o.jpg
  • 74211315_1346023745575584_5670773177790234624_o.jpg
  • 74439672_1346023068908985_577336740948213760_o.jpg
  • 74674494_1346021182242507_6444570841073057792_o.jpg
  • 74680678_1346020942242531_3805824727767842816_o.jpg
  • 74847893_1346023638908928_2279589940012515328_o.jpg
  • 75362161_1346021295575829_4146963577678331904_o.jpg
  • 75496114_1346023848908907_7268874214495485952_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019