นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานผลสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการด้านการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานผลสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการด้านการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด

 • 416814.jpg
 • 416817.jpg
 • 416818.jpg
 • 416819.jpg
 • 416821.jpg
 • 416827.jpg
 • 416828.jpg
 • 416836.jpg
 • 416839.jpg
 • 416844.jpg
 • TRO_2014.JPG
 • TRO_2020.JPG
 • TRO_2055.JPG
 • TRO_2060.JPG
 • TRO_2062.JPG
 • TRO_2066.JPG
 • TRO_2070.JPG
 • TRO_2085.JPG
 • TRO_2260.JPG
 • TRO_2320.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/06/2017