วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรม การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณะ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรม การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณะ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 79839217_847063099062219_3761903292687319040_o.jpg
  • 79931312_847063065728889_7757769143503290368_o.jpg
  • 80003599_847063175728878_884776654684028928_o.jpg
  • 80027698_847063035728892_8699218218075553792_o.jpg
  • 80030128_847063405728855_1499320654367817728_o.jpg
  • 80106279_847063465728849_8493085982873092096_o.jpg
  • 80642983_847063422395520_6888322657322795008_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019