วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเดินทางลงพื้นที่ติดตามแปลงใหญ่ลำไยของนายชูชาติ รวมไทย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ลำไย จ.ลำพูน พร้อมจับมือ บ.ไปรษณีย์ไทย จำหน่ายลำไยคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเดินทางลงพื้นที่ติดตามแปลงใหญ่ลำไยของนายชูชาติ รวมไทย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อจากนั้นเดินทางลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ศรีบัวบานติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ลำไยโดยใช้ e-Market และเยี่ยมชมแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ได้แก่ การรับซื้อลำไยสดร่อนคัดเกรดส่งโรงงานอบแห้ง และการจำหน่ายลำไยสดคุณภาพ GAP ทั้งปลีกและออนไลน์ ณ ศพก. ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สรุปข้อตกลงเบื้องต้น ไปรษณีย์ยินดีร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไย โดยจัดสรรโควต้าให้แก่กลุ่มฯ ริมปิง จำนวน 200 ตะกร้าต่อวันเฉพาะเดือนสิงหาคม ราคาจำหน่ายจะเท่ากับสหกรณ์ประตูป่า มีข้อกำหนดลำไยจะต้องเป็นลำไยสดช่อ AA+A ขนาดลูกสม่ำเสมอ ต้องรมซัลเฟอร์ให้ได้มาตรฐานสีสวย บรรจุตะกร้า 5 กิโลกรัม และไปรษณีย์รับผิดชอบจัดทำสติกเกอร์ให้ ขนส่งลำไย 2 รอบ เช้า-เย็น จ่ายเงินทุกวันศุกร์ ขณะนี้สมาชิกแปลงใหญ่ตำบลริมปิงเตรียมความพร้อมสนใจเข้าร่วม 19 ราย ผลผลิตประมาณ 114,000 กิโลกรัม ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มการทำสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ ภายใต้ Platform : Thailandpostmart เมื่อปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไปรษณีย์รู้จักผู้บริโภคในพื้นที่เป็นอย่างดี และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นแนวโน้ม (Trend) ในอนาคต ผู้ผลิตสินค้าที่จะอยู่ได้ สินค้าเกษตรจะต้องดี มีคุณภาพ เน้นการคัดเกรดสินค้า (Sizing) การทำ packaging ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และการดำเนินงานแปลงใหญ่ในอนาคตจะต้องเป็นจุดที่มีความทันสมัย เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องมีความรู้เรื่องการบำรุงรักษาผลผลิต การปรับตัวเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งด้านการตลาด

  • 64209938_1234171333427493_7319809245271031808_n.jpg
  • 64563564_1234171400094153_752855784999616512_n.jpg
  • 64609963_1234171723427454_2930683458550235136_n.jpg
  • 64903616_1234171293427497_2508056086758555648_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019