นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษณ์ธานี

16 มีนาคม 2561 นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษณ์ธานี โดยเยี่ยมชมการผลิตแตนเบียนกำจัดศัตรูมะพร้าว และการผลิตจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และร่วมปล่อยแตนเบียนกำจัดศัตรูมะพร้าว ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนวัดประดู่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
จากการตรวจเยี่ยมเกษตรกรเจ้าของสวนมะพร้าวที่ประสบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้วิธีผสมผสานเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว พบว่าเกษตรกรพอใจกับการฟื้นตัวของมะพร้าว แม้จะมีมะพร้าวบางส่วน ประมาณร้อยละ 10 ที่ต้องตัดโค่นไป อย่างไรก็ตามหลังจากการใช้วิธีผสมผสานด้วยการปล่อยแตนเบียนบราคอน ควบคู่กับการใช้สารกำจัดเพื่อตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำได้แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมวางแผนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่เข้ามารวมตัวกันในครั้งนี้ให้มีความเข้มแข็งและมีความรู้ในเรื่องการกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธีและศัตรูทางธรรมชาติต่อไป ป้องกันการระบาด ส่งผลให้แนวโน้มการใช้สารกำจัดลดลงในอนาคตได้จากการตื่นตัวและรวมกลุ่มของเกษตรในการกำจัดหนอนหัวดำครั้งนี้

  • IMG_5464.JPG
  • IMG_5448.JPG
  • IMG_5482.JPG
  • IMG_5501.JPG
  • IMG_5532.JPG
  • IMG_5538.JPG
  • IMG_5527.JPG
  • IMG_5566.JPG
  • IMG_5610.JPG
  • IMG_5665.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/03/2018