วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ และได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • 67182415_1264281567083136_5588728728227151872_n.jpg
  • 67230788_1264281700416456_5241377629029793792_n.jpg
  • 67241605_1264281540416472_6884046501983551488_n.jpg
  • 67281650_1264281930416433_2189433821940678656_n.jpg
  • 67470986_1264281863749773_1472026051302391808_n.jpg
  • 67657241_1264281673749792_821918846234394624_n.jpg
  • 67830131_1264281620416464_7214478393562103808_n.jpg
  • 67913944_1264281727083120_3715873020074524672_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019