วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "9101 Chaiyaphum Award" ซึ่งเป็นการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการเด่นของแต่ละอำเภอมานำเสนอและแสดงนิทรรศการการดำเนินโครงการ จำนวน 16 โครงการ ตัดสินโดยคณะกรรมการ Single Command  พร้อมทั้งเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการการดำเนินโครงการฯดีเด่นของแต่ละอำเภอ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

 • timeline_25600914_144924.jpg
 • timeline_25600914_144926.jpg
 • timeline_25600914_144927.jpg
 • timeline_25600914_144929.jpg
 • timeline_25600914_144932.jpg
 • timeline_25600914_144934.jpg
 • timeline_25600914_144936.jpg
 • timeline_25600914_144938.jpg
 • timeline_25600914_144940.jpg
 • timeline_25600914_144941.jpg
 • timeline_25600914_144943.jpg
 • timeline_25600914_144945.jpg
 • timeline_25600914_144947.jpg
 • IMG_4495.JPG
 • IMG_4498.JPG
 • IMG_4500.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2017