นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ ๑๒ โครงการแปรรูปผลผลิตข้าว ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       เวลา 10.30 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ ๑๓ โครงการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 • timeline_25600824_100631.jpg
 • timeline_25600824_100636.jpg
 • timeline_25600824_100638.jpg
 • timeline_25600824_100642.jpg
 • timeline_25600824_100644.jpg
 • timeline_25600824_100647.jpg
 • timeline_25600824_100650.jpg
 • timeline_25600824_100653.jpg
 • timeline_25600824_100655.jpg
 • timeline_25600824_100657.jpg
 • timeline_25600824_100659.jpg
 • timeline_25600824_100701.jpg
 • timeline_25600824_100703.jpg
 • timeline_25600824_100705.jpg
 • timeline_25600824_100707.jpg
 • timeline_25600824_100710.jpg
 • timeline_25600824_100712.jpg
 • timeline_25600824_100714.jpg
 • timeline_25600824_100716.jpg
 • timeline_25600824_100718.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/09/2017