พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

                  วันนี้ (20 เมษายน 2560) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                  จากนั้น พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเชื่อมโยงการดำเนินงานแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไร่ทองหทัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสาน โดยมีเกษตรต้นแบบคือ พลตรี สมปอง พราหมณี: ปัจจุบันมี ศพก. ที่มีการเชื่อมโยงแปลงใหญ่จำนวน 666 ศูนย์ จาก 882 ศูนย์ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปช่วยกำหนดหลักสูตร และจัดการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่

ภาพ:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ / ข่าว:กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 • DSC_0058 ปก.JPG
 • DSC_0063.JPG
 • DSC_0089.JPG
 • DSC_0103.JPG
 • DSC_0125.JPG
 • DSC_0126.JPG
 • DSC_0163.JPG
 • DSC_0174.JPG
 • DSC_0192.JPG
 • DSC_0193.JPG
 • DSC_0194.JPG
 • DSC_0210.JPG
 • DSC_0212.JPG
 • DSC_0223.JPG
 • DSC_0227.JPG
 • DSC_0305.JPG
 • DSC_0306.JPG
 • DSC_0318.JPG
 • DSC_0323.JPG
 • page1.jpg
 • page2.jpg
 • page3.jpg
 • page4.jpg
 • page5.jpg
 • page6.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/04/2017