วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

 ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ การสร้างเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวิสาหกิจชุมชน ร่วมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่การทำงานของตนเอง โดยเน้นย้ำเรื่องความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชน ที่ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ต้องทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จนก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่มีความเข็มแข็ง เท่าทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 49210756_627874824314382_3890530171563802624_o.jpg
 • 49815898_627875550980976_6599359920527638528_o.jpg
 • 49820756_627876384314226_7151243830581264384_o.jpg
 • 49831788_627876137647584_1381155508370538496_o.jpg
 • 49842989_627874654314399_9016328156189032448_o.jpg
 • 49896561_627875867647611_2402730079772737536_o.jpg
 • 49897444_627876004314264_1504777629360717824_o.jpg
 • 49949001_627877070980824_1223541341162569728_o.jpg
 • 50022227_627876527647545_4662989042000855040_o.jpg
 • 50110629_627876014314263_7764765765487558656_o.jpg
 • 50151402_627875857647612_1114547651149299712_o.jpg
 • 50211499_627874664314398_4789547846879674368_o.jpg
 • 50262310_627875537647644_4316475560210464768_o.jpg
 • 50264291_627876127647585_1310463284436008960_o.jpg
 • 50501276_627876374314227_8054826884334092288_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019