นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ณ ห้องประชุม 4/1  กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น 
    ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องการพัฒนาระบบ
การประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศ  และร่วมพิจารณาแผนดำเนินงานรวมทั้งโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูลระบบประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตร
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย และมีกำหนดการลงนาม MOU ในเดือนมิถุนายน 2561 รวมถึงการวางแนวทางประกันภัยพืชผล แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบ 2 ที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

 • DSC_9913.jpg
 • DSC_9896.jpg
 • DSC_9908.jpg
 • DSC_9933.jpg
 • DSC_9935.jpg
 • DSC_9937.jpg
 • DSC_9938.jpg
 • DSC_9941.jpg
 • DSC_9945.jpg
 • DSC_9947.jpg
 • DSC_9951.jpg
 • DSC_9954.jpg
 • DSC_9956.jpg
 • DSC_9916.jpg
 • DSC_9917.jpg
 • DSC_9918.jpg
 • DSC_9919.jpg
 • DSC_9920 copy copy.jpg
 • DSC_9923.jpg
 • DSC_9926.jpg
 • DSC_9930.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/05/2018