นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ก้าวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พร้อมต่อการทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรของประเทศ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-9 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 110 คน

 • IMG_3588 - Copy.JPG
 • IMG_3594 - Copy.JPG
 • IMG_3605 - Copy.JPG
 • IMG_3607.JPG
 • IMG_3608.JPG
 • IMG_3629.JPG
 • IMG_3608.JPG
 • IMG_3648.JPG
 • IMG_3673.JPG
 • IMG_3573.JPG
 • IMG_3645.JPG
 • IMG_3607.JPG
 • IMG_3629.JPG
 • IMG_3657.JPG
 • IMG_3681.JPG
 • IMG_3682.JPG
 • IMG_3690.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 22/12/2017