วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 47687521_607010209734177_8853951329811300352_o.jpg
  • 48046772_607010369734161_4831895369719742464_o.jpg
  • 48059091_607010603067471_7489252310757933056_o.jpg
  • 48156153_607010576400807_2983451031611899904_o.jpg
  • 48215755_607010373067494_426997883267448832_o.jpg
  • 48359149_607010263067505_397482262418948096_o.jpg
  • 48373810_607010496400815_932154636494700544_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018