นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ Home Pro ทั่วประเทศ

      นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ Home Pro ทั่วประเทศ ในการเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ Smart Farmer Young Smart Farmer. และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ กำหนดดีเดย์ ก่อน 15 กันยายน 2561 นี้ 
ซึ่งความร่วมมือกับ Homepro ในการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายให้ยึดแนวทางต่างๆเพื่อความยั่งยืนคือ
-ให้วางแผนว่าสินค้าใดเหมาะกับสาขาใดของแต่ละจังหวัดที่มีสาขาของHomepro  เช่น ผ้า ต้นไม้ ผัก/ผลไม้
-ในการจัดงาน เป้าหมายหลัก เกษตรกรควรเป็น YSF หรือเกษตรกรแปลงใหญ่ เนื่องจากสินค้าได้มาตรฐานและหลากหลาย
-การดำเนินงานในพื้นที่ให้อยู่ภายใต้การร่วมมือระหว่างเกษตรจังหวัด Home Pro รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่นั้น โดยชื่องานหรือการจำหน่ายสินค้าให้อยู่ภายใต้คำว่า สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ห้อง Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 07/08/2018