วันนี้ (1 กุมภาพันธ์​ 2562) เวลา 9.00 น. นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ว่าที่​ร้อยตรี​สม​สวย​ ปัญญา​สิทธิ์​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร​ รับ ร่วมพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2562 ณ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์​ 2562) เวลา 9.00 น. นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ว่าที่​ร้อยตรี​สม​สวย​ ปัญญา​สิทธิ์​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร​ รับ ร่วมพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2562 ณ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร​ ทั้งนี้ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ มอบหนังสือเกษตราภิวัตน์ ซึ่งรวบรวมประวัติของความเป็นมา ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 เล่ม ให้แก่ผู้แทนส่วนพระองค์ด้วย

 • 50679491_637506916684506_4316515288657952768_n.jpg
 • 50900004_637506503351214_7158631745561034752_n.jpg
 • 50936423_637506583351206_5620476795766702080_n.jpg
 • 51006990_637506840017847_2908851255021404160_n.jpg
 • 51016078_637506383351226_7834630138770751488_n.jpg
 • 51018124_637506786684519_9179575692696748032_n.jpg
 • 51032939_637506490017882_4979316776375418880_n.jpg
 • 51188962_637506850017846_4708880303702147072_n.jpg
 • 51217582_637506363351228_7396378736813146112_n.jpg
 • 51337088_637506513351213_3912097105027530752_n.jpg
 • 51348103_637506950017836_3330709754652655616_n.jpg
 • 51528008_637506373351227_1790049348571103232_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019