วันนี้ (28 มี.ค. 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการอบรมความรู้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า “การรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญ ยังมีกิจกรรมมอบกล่องนมที่ใช้แล้ว ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์ ลด แยก ขยะ ลดกล่องโฟม ใช้ถุงผ้า

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์ ลด แยก ขยะ ลดกล่องโฟม ใช้ถุงผ้า จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติด หูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

วันนี้ (28 มี.ค. 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการอบรมความรู้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า “การรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญ ยังมีกิจกรรมมอบกล่องนมที่ใช้แล้ว ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด โดยกล่องนมจำนวน 2,500 กล่อง สามารถ สร้างโต๊ะ-เก้าอี้ ได้ 1 ตัว รวมทั้งกำชับให้มีการนำเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ เช่น เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ นำไปเป็นปุ๋ยเพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสถานที่ของกรมฯ รวมทั้งมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ถ่ายรูป พร้อมติด #doaeทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ นำหลักฐานมารับถุงผ้าฟรี เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้ ยังย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เกษตร ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ไปถึงเกษตรกร ให้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและเราจะช่วยกันระยะยาว ต่อไป

นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ ให้ตระหนักถึงการใช้พลาสติก และภาชนะที่ทำจากโฟม พร้อมจัดบริการ ยืม-คืน ถุงผ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ใส่ของแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติกตามบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร เมื่อใช้บริการเสร็จแล้วสามารถนำกลับมาแขวนคืนยังจุดเดิมเพื่อให้บริการกับบุคคลอื่นที่ต้องการใช้ต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะขยายการปฏิบัติลงไปสู่หน่วยงานภูมิภาค ให้ร่วมรณรงค์ตามแนวปฏิบัติของส่วนกลาง พร้อมเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนัดกรมกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และปรับเปลี่ยนภาชนะจากโฟมเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อไป

  • 55489084_1178478652330095_4543711993395150848_n.jpg
  • 55575565_1178478668996760_1128647775378997248_n.jpg
  • 55731017_1178478715663422_3283908423741079552_n.jpg
  • 55795296_1178478628996764_198713044270841856_n.jpg
  • 56330907_1178478705663423_3888824519791476736_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019