วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561 สถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2562 และร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 และการเตรียมการบริหารจัดการทุเรียน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 50644808_635414276893770_8891351518477811712_n.jpg
  • 50771280_635414163560448_9160575942790217728_n.jpg
  • 50796972_635414933560371_4731600002093154304_n.jpg
  • 50875353_635414360227095_8818163905659404288_n.jpg
  • 50911491_635414096893788_5094370819862167552_n.jpg
  • 50943411_635414030227128_8077183189837152256_n.jpg
  • 51072965_635414310227100_3564540676328652800_n.jpg
  • 51142187_635414220227109_3134593069651853312_n.jpg
  • 51165030_635413956893802_7371758330710065152_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019