นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"

วันที่ 19 เมษายน 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก พร้อมให้คำแนะนำและข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการใหม่ที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 83 คน

 • IMG_9738 3.jpg
 • IMG_9745 copy.jpg
 • IMG_9755 copy.jpg
 • IMG_9759 copy.jpg
 • IMG_9766 copy.jpg
 • IMG_9769 copy.jpg
 • IMG_9787 copy.jpg
 • IMG_9802.JPG
 • IMG_9687 copy.jpg
 • IMG_9704.jpg
 • IMG_9698.JPG
 • IMG_9841 copy.jpg
 • IMG_9883 copy.jpg
 • IMG_9893 copy.jpg
 • IMG_9815.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/04/2018