นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมีผู้มีเข้าร่วมการสัมมนาจากภาครัฐ เอกชน และเกษตรกว่า 140 คน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 • DSC_7006.JPG
 • DSC_7016.JPG
 • DSC_7017.JPG
 • DSC_7015.JPG
 • DSC_7022.JPG
 • DSC_7030.JPG
 • DSC_7007.JPG
 • DSC_7019.JPG
 • DSC_7028.JPG
 • DSC_7028.JPG
 • DSC_7037.JPG
 • DSC_7062.JPG
 • DSC_7038.JPG
 • DSC_7043.JPG
 • DSC_7047.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/05/2017