13 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุญาตให้ชมรมคนรักแม่กลอง พบและชี้แจงเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส

13 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุญาตให้ชมรมคนรักแม่กลอง พบและชี้แจงเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส

สำหรับ มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์
1. จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ และ พื้นที่ปลูกผักและสมุนไพร
2. ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3. ขั้นตอนเกษตรกร สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ทาง http://chem.doae.go.th หรือ ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

นอกจากนี้ จากระบบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี เกษตรกรจะคัดกรองพื้นที่ จากนั้น สามารถเลือกวิธีการ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ http://elearning.doae.go.th หรือ สามารถระบุวันสอบ ตามวันและเวลา ที่เปิดสอบในระบบ ได้ด้วยตัวเอง

  • 67826071_1275529252625034_6430418386961825792_n.jpg
  • 67932341_1275529335958359_8031891496980447232_n.jpg
  • 68972916_1275529155958377_2908145244002320384_n.jpg
  • 69109130_1275529422625017_1886114130461458432_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019