นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10ศูนย์ และ1ศูนย์จากเขต9 โดยแต่ละศูนย์นำเสนอผลการดำเนินงานภารกิจและแนวทางการส่งเสริมแก่เกษตรกร จากนั้นรองอธิบดีให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการทำงานของแต่ละศูนย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  • timeline_25610620_100939.jpg
  • timeline_25610620_100941.jpg
  • timeline_25610620_100942.jpg
  • timeline_25610620_100950.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/06/2018