วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64 เพื่อให้ทะเบียนเกษตรกรมีความทันสมัยและเพิ่มคุณค่าในฐานะฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความสำคัญยิ่งต่องานส่งเสริมการเกษตรในระดับประเทศ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64 เพื่อให้ทะเบียนเกษตรกรมีความทันสมัยและเพิ่มคุณค่าในฐานะฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความสำคัญยิ่งต่องานส่งเสริมการเกษตรในระดับประเทศ

 • 79386396_843419509426578_5602266344885059584_o.jpg
 • 79386996_843419626093233_1724619511841161216_o.jpg
 • 79437391_843419656093230_3940832961678540800_o.jpg
 • 79596447_843420236093172_7184003371508957184_o.jpg
 • 79809302_843420046093191_7778571499773886464_o.jpg
 • 79842497_843420339426495_2642073617742954496_o.jpg
 • 80032800_843419986093197_1590050403976740864_o.jpg
 • 80105908_843420476093148_2427780695569989632_o.jpg
 • 80105910_843419486093247_3232363537674272768_o.jpg
 • 80223665_843420816093114_4380484166492356608_o.jpg
 • 80307099_843420019426527_756591882561126400_o.jpg
 • 80367814_843419479426581_2485061750978772992_o.jpg
 • 80622061_843419872759875_3166172443760918528_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2019