ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง

 • IMG_2408.JPG
 • IMG_2451.JPG
 • IMG_2517.JPG
 • IMG_2159.JPG
 • IMG_2313.JPG
 • IMG_2323.JPG
 • IMG_2341.JPG
 • IMG_2360.JPG
 • IMG_2376.JPG
 • IMG_2309.JPG
 • IMG_2330.JPG
 • IMG_2365.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/02/2018