วันที่ 20 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Topcon Corporation และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ทำน้อยแต่ได้มาก ต้นแบบเกษตรกรไทย4.0

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Topcon Corporation และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อพัฒนาต้นแบบการทำการเกษตรแม่นยำโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในแปลงเรียนรู้การผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรต่อไป

  • 69107824_1304606116384014_3955648369761714176_n.jpg
  • 70456282_1304606063050686_2871997381899976704_n.jpg
  • 70745764_1304606146384011_5807500107288936448_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/09/2019

 X