นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับ ผู้บริหาร DEP

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับ ผู้บริหาร DEP ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 ห้อง 4/1
ภาพ/ข่าว:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

  • DSC_0165.JPG
  • DSC_0168.JPG
  • DSC_0169.JPG
  • DSC_0155.JPG
  • DSC_0156.JPG
  • DSC_0170.JPG
  • DSC_0173.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 31/05/2018